Three-star hotel in Svobodny
8-800-350-21-08
Svobodny
st. 40 years of October, 93
Contact us
Address: Svobodny, ul. 40 let Oktyabrya, 93

Tel. 8-800-350-21-08

e-mail: service@hoteldolcevita28.ru